الیاف شیشه مرطوب خرد شده (Wet chopped Fiber)

الیاف چاپد شیشه برای کاربردهای تقویتی طراحی شده‌اند. این الیاف انتخاب مناسبی برای مصارف صنعتی و تجاری هستند. این الیاف با رزین‌های زیادی سازگار بوده و برای کاربردهای تقویتی استاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الیاف کوتاه که از بریدن الیاف شیشه پیوسته تهیه می‌شود به طور ویژه جهت تقویت رزین و کامپوزیت‌هایی طراحی شده‌اند که لمینیت یا تقویت آن‌ها کار ساده‌ای نیست. در واقع این الیاف جهت سازگاری با زمینه رزین‌های مختلف ترموست و ترموپلاست و افزایش عملکرد آنها طراحی شده اند. این الیاف جهت افزایش خواص مکانیکی مانند مدول، استحکام کششی، خمشی و ضربه در کامپوزیت‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. فرایند پذیری عالی، سهولت تر شوندگی و پراکندگی در رزین و پیوستگی دسته الیاف از دیگر ویژه‌گی های این محصول می باشد.