رووینگ ( Roving )

رووینگ ( Roving )

رووینگ های الیاف شیشه از  دو نوع E و ECR هستند. این محصول قابلیت خرد شدن را نیز دارد و از آن در فرایند تولید انواع الیاف شیشه استفاده می شود. از ویژگی های این محصول آغشته شدن کامل با رزین و هواگیری آسان و انعطاف با قالب می باشد.